4.

Бизнес коучинг

Обучавам работодатели, както и служители за повишаване на качеството на услугата, комуникацията и приходите. Тази услуга може да бъде предоставена на;

 • Seniors - Executive Coaching

 • Предприемачи - Коучинг за стартиращ бизнес 

 • Ръководители на екипи / Мениджъри - Коучинг по управление

 • Екипи  - Коучинг на персонала 

 • Потенциални служители - Коучинг за интервю  

 

Бизнес коучингът също може да бъде полезен за справяне с трудности като:

 • Невъзможност за стартиране на бизнес

 • Не може да подобри бизнеса

 • Липса на производителност

 • Липса на комуникация между работодатели и служители, както и клиенти

 • Липса на мотивация на служителите

 • Липса на продажба и растеж

 • Липса на обслужване на клиентите

 • Липса на публичен имидж

 

аз съм способен да  предоставя тази услуга лице в лице и чрез Skype. Мога да предоставя тази услуга на индивид или група в зависимост от нуждите на клиентите.  

Всички услуги, които предоставям, 100% ЧАСТНИ И ПОВЕРИТЕЛНИ.